توجّه ! توجّه !


اگر می خواهید بدون سرمایه گذاری و اتلاف وقت، میلیاردر شوید، لطفاً روی آدرس زیر کلیک کنید


بعد از ورود به سایت مذکور، کافی است بر روی کادری که شبیه یکی از مستطیل های زیر است، کلیک کنید.ADD TO CHROME AND GET BITCOIN   +ADD TO FIREFOX AND GET BITCOIN   +


تبریک !

اینک شما واجد شرایط دریافت بیتکوین رایگان شده اید.


توجّه !


الف) برای آن که حق و حساب شما در سایت محفوظ بماند، از طریق جی میل خود لاگین کنید.

ب) از دوستان خود بخواهید که از طریق آدرس اختصاصی تان در سایت به شما بپیوندند.

ج) با افزودن بر تعداد افراد زیر مجموعۀ خود، بر موجودی حساب بیتکونتان بیفزایید.


پیروز باشید !